بهینه سازی انرژی ساختمان

بخش" بهینه‌سازی انرژی" استودیو معماری شکنج، به حفظ و بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها و محاسبه میزان مصرف انرژی در بازه مشخص زمانی می‌پردازد. در این بخش مسئولیت ارائه راهکارها و استراتژی‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، اجرای اقدامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ارزیابی عملکرد انرژی مصرفی را بر عهده داریم. هدف اصلی بهینه‌سازی انرژی افزایش کارایی، کاهش هزینه‌های انرژی و حفظ محیط زیست است که از طریق استفاده بهینه از منابع انرژی و اجرای اقدامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فراهم کردن پایداری در معماری ساختمان ممکن می‌شود.

 

وظایف اصلی این بخش عبارتند از :

  1. ارزیابی و بررسی مصرف انرژی و عملکرد ساختمانی به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و فرصت‌های بهینه‌سازی.
  2. طراحی و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی انرژی شامل استفاده از سیستم‌های روشنایی مؤثر، سیستم‌های گرمایش و سرمایش پیشرفته، انعطاف‌پذیری ساختمانی و استفاده از منابع انرژی پاک.
  3. همکاری با مالکان و مشتریان برای اجرای اقدامات بهینه‌سازی انرژی و ایجاد ارزش افزوده برای ساختمان.
  4. انجام محاسبات انرژی و شبیه‌سازی‌های عملکرد ساختمانی برای ارزیابی اثربخشی راهکارهای بهینه‌سازی.

مانیتورینگ و ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان‌ها پس از اجرای راهکارهای بهینه‌سازی و انجام تنظیمات لازم برای بهبود مستمر.