پروژه های دانشجویی مرتبط با معماری

پروژه‌های دانشجویی مرتبط با معماری می‌توانند بسیار متنوع و جذاب باشند و به دانشجوها فرصتی برای اعمال مهارت‌های عملی و خلاقیت در زمینه معماری بدهند. ما نیز در استودیو معماری شکنج و این بخش با توجه به تجربه بسیارمان در زمینه انجام امور آموزشی، پژوهشی و طراحی معماری با دانشجویان مختلف و اساتید دانشگاه های مختلف، به کمک دانشجویان کلیه مقاطع آمده و تجربیات خودمان را با ایشان در میان گذاشته ایم.