طراحی محوطه و فضای سبز

بخش طراحی محوطه و فضای سبز، با توجه به ارائه‌ی فضاهای زیبا، آرامش بخش و همچنین کارآیی بالا، به عنوان یک تیم متخصص و خلاق از معماران منظر و متخصصان فضای سبز فعالیت می‌کند.

 

وظایف اصلی این بخش عبارتند از :

  1. بررسی نیازها و تمایلات مشتریان به‌منظور درک دقیقتر از خواسته‌ها و اهداف طراحی محوطه.
  2. ارائه ایده‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های محوطه و فضای سبز با توجه به زیبایی طبیعت، ارتفاعات، اجزاء آبی و گیاهان.
  3. هماهنگی با سایر تیم‌ها و دپارتمان‌ها به‌منظور اجرای هماهنگ و یکپارچه پروژه‌های طراحی محوطه.
  4. بررسی جزئیات فنی و اجرایی طرح‌ها با توجه به استانداردهای کیفیت و ایمنی.
  5. ارزیابی و بهبود عملکرد و کارایی طراحی‌ها و پروژه‌های انجام شده بر اساس بازخوردهای مشتریان و تحولات بازار.

با توجه به حساسیت به طبیعت و محیط زیست، بخش طراحی محوطه و فضای سبز هدف خود را در ارائه‌ی فضاهای زیبا، آرامش بخش و متناسب با نیازهای مشتریان به‌عنوان اولویت اصلی خود می‌داند.