نقشه کشی ساختمان

بخش نقشه کشی ساختمان با توجه به ارائه‌ی طرح‌ها و نقشه‌های دقیق و کارآمد، به عنوان یک تیم حرفه‌ای از معماران و نقشه‌کشان فعالیت می‌کند.

 

وظایف اصلی این بخش عبارتند از :

  1. بررسی نیازها و الزامات پروژه به‌منظور درک دقیقتر از خواسته‌ها و اهداف نقشه کشی ساختمان.
  2. ارائه نقشه‌های دقیق و کامل برای ساخت و اجرای ساختمان با توجه به استانداردهای معماری و مهندسی.
  3. هماهنگی با سایر تیم‌ها و دپارتمان‌ها به‌منظور اجرای یکپارچه و هماهنگ پروژه‌های ساختمانی.
  4. بررسی جزئیات فنی و اجرایی نقشه‌ها به‌منظور تضمین کیفیت و ایمنی بالا در ساختمان.

5. ارزیابی و بهبود عملکرد و کارایی نقشه‌ها و پروژه‌های انجام شده بر اساس بازخوردهای مشتریان و استانداردهای صنعت و استفاده از تکنولوژی